DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Hygiëneprotocol - BMS

Inleiding  
Naar aanleiding van de uitbraak van  het COVID-19 virus hebben veel masseurs en massagesalons hun hygiënemaatregelen en werkprotocollen herzien en waar nodig aangepast. De actuele ontwikkelingen, waaronder de oproep van de regering om per branche een plan op te stellen om zo veilig mogelijk te werken met het oog op het minimaliseren van besmettingsgevaar gedurende een langere periode, hebben geleid tot dit protocol.

Om veilig te kunnen werken en om veilig mijn praktijk te kunnen bezoeken volg ik dit protocol.

Samenvatting

  In deze moeilijke tijden is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan. Daarom wordt er gewerkt met een hygiëneprotocol.

  

Maatregelen vanuit de therapeut

 • Bij gezondheidsklachten geef ik geen behandelingen
 • Bij vermoedelijke of vastgestelde Covid-19 besmetting hervat ik het werk pas na 24 uur klachten vrij te zijn.
 • Wanneer ik weet dat ik in aanraking ben geweest met een bemet persoon geef ik voor een periode van 14 dagen geen behandelingen.
 • Indien wenselijk draag ik een mondkapje.
 • Klanten worden geïnformeerd via de mail, nieuwsbrief of mondeling via de telefoon.


Maatregelen vanuit de klant:

 • Klanten komen niet naar de praktijk wanneer er sprake is van gezondheidsklachten of wanneer klanten in contact zijn geweest met besmette personen.


Algemene maatregelen:

 • Onnodig fysiek contact wordt vermeden
 • Afrekenen gebeurt contactloos (via PIN)
 • Pinapparaat wordt na ieder gebruik gereinigd
 • Er worden geen drankjes aangeboden
 • Na ieder bezoek worden hoezen en handdoeken vervangen en gewassen op tenminste 60 graden
 • De ruimte wordt na ieder gebruik geventileerd
 • De massagebank/stoel wordt na ieder gebruik gereinigd
 • Handcontactpunten worden na ieder bezoek gereinigd
 • De behandelkamer wordt na iedere werkdag grondig gereinigd
 • Alle materialen worden dagelijks gereinigd
 • De behandelkamer is voorzien van desinfecterende reinigingsmiddelen
 • Het toilet is in principe niet beschikbaar. Bij grote uitzondering mag het toilet gebruikt worden en wordt na ieder bezoek grondig gereinigd
 • Werkkleding wordt dagelijks gewassen
 • Mondkapjes worden gedragen indien wenselijk.

DeJoMassage Juni 2021
E-mailen
Bellen
Map
Info